Impressió amb Tinta Blanca

Tinta blanca

Una crida a l'acció sobre suports foscos, metal·litzats, sintètics i transparents.

Efectes espectaculars sobre papers foscos, metalls, materials sintètics o trans-parents. Aquesta opció millora substancialment la qualitat de la impressió i realça els colors de la imatge impresos damunt de la tinta blanca perque quedin nítids. 

 

 

La tinta blanca s'utilitza com a capa base en les imatges en CMYK per generar opacitat sobre materials translúcids o transparents, evitant que es perdi la zona impresa en suports opacs de color o ploièster metal·litzat.

 

Beneficis

La impressió digital amb tinta blanca produeix un efecte reclam en el consumidor ideal per a treballs comercials o que es vagin a exposar en llocs concorreguts i punts de venda, aconseguint un alt impacte visual.

 

Les aplicacions comercials més utilitzades són les invitacions, felicitacions, packaging, targetes de visita, folletons comercials, impressió sobre papers especials o creatius de colors focos.